1.
Kovalyshyn V. SLUZHYNSKA ZYNOVIA, POLISHCHUK ROMANA, MATESHUK-HRYTSYNA IRYNA-ORYSIA. ILLIA AND IVANNA KOKORUDZY – FOUNDERS OF THE PRIVATE GRAMMAR SCHOOL FOR GIRLS. LVIV: TARAS SHEVCHENKO SCIENTIFI C SOCIETY, HALYTSKA VYDAVNYCHA SPILKA, 2017. – 694 P. Proc Shevchenko Sci Soc Med Sci [Internet]. 2018Dec.28 [cited 2023Jun.1];54(2):172-3. Available from: https://mspsss.org.ua/index.php/journal/article/view/178