Kovalyshyn, Vasyl. “SLUZHYNSKA ZYNOVIA, POLISHCHUK ROMANA, MATESHUK-HRYTSYNA IRYNA-ORYSIA. ILLIA AND IVANNA KOKORUDZY – FOUNDERS OF THE PRIVATE GRAMMAR SCHOOL FOR GIRLS. LVIV: TARAS SHEVCHENKO SCIENTIFI C SOCIETY, HALYTSKA VYDAVNYCHA SPILKA, 2017. – 694 P.”. Proceeding of the Shevchenko Scientific Society. Medical Sciences 54, no. 2 (December 28, 2018): 172-173. Accessed June 1, 2023. https://mspsss.org.ua/index.php/journal/article/view/178.