Tretyak, P. (2018). «LVIV IN THE ERA OF YEVHEN OZARKEVYCH» AS EDITED BY OKSANA ZAYACHKIVSKA AND WITH LESIA MATUSHEK-VATSEBA, OKSANA STADNYK, LIUBOV NEY-HOTSKO, ZENOVIY MASNYI, VOLODYMYR SEMENIV, AND PAVLO SUDOMORA. Proceeding of the Shevchenko Scientific Society. Medical Sciences, 54(2), 171-171. Retrieved from https://mspsss.org.ua/index.php/journal/article/view/176