SLUZHYNSKA ZYNOVIA, POLISHCHUK ROMANA, MATESHUK-HRYTSYNA IRYNA-ORYSIA. ILLIA AND IVANNA KOKORUDZY – FOUNDERS OF THE PRIVATE GRAMMAR SCHOOL FOR GIRLS. LVIV: TARAS SHEVCHENKO SCIENTIFI C SOCIETY, HALYTSKA VYDAVNYCHA SPILKA, 2017. – 694 P.

  • Vasyl Kovalyshyn

Abstract

SLUZHYNSKA ZYNOVIA, POLISHCHUK ROMANA, MATESHUK-HRYTSYNA IRYNA-ORYSIA. ILLIA AND IVANNA KOKORUDZY – FOUNDERS OF THE PRIVATE GRAMMAR SCHOOL FOR GIRLS. LVIV: TARAS SHEVCHENKO SCIENTIFI C SOCIETY, HALYTSKA VYDAVNYCHA SPILKA, 2017. – 694 P.

Downloads

Download data is not yet available.

Abstract views: 60
PDF Downloads: 77
Published
2018-12-28
How to Cite
1.
Kovalyshyn V. SLUZHYNSKA ZYNOVIA, POLISHCHUK ROMANA, MATESHUK-HRYTSYNA IRYNA-ORYSIA. ILLIA AND IVANNA KOKORUDZY – FOUNDERS OF THE PRIVATE GRAMMAR SCHOOL FOR GIRLS. LVIV: TARAS SHEVCHENKO SCIENTIFI C SOCIETY, HALYTSKA VYDAVNYCHA SPILKA, 2017. – 694 P. Proc Shevchenko Sci Soc Med Sci [Internet]. 2018Dec.28 [cited 2023Mar.25];54(2):172-3. Available from: https://mspsss.org.ua/index.php/journal/article/view/178