EXPERIENCE IN MONITORING PATIENTS WITH LATE COMPLICATIONS OF ACUTE PANCREATITIS FROM THE VIEWPOINT OF THE SURGEON AND GASTROENTEROLOGIST

  • Dariy Bidiuk Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Lviv, Ukraine
  • Valeriy Vdovychenko Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Lviv, Ukraine
  • Anastasiya Furtak Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Lviv, Ukraine
Keywords: acute pancreatitis, surgical treatment of late complications, rehabilitation, working capacity criteria

Abstract

The article analyzes results of observation of 76 patients with acute pancreatitis (AP) who had late complications, as well as the need and methods of their surgical treatment and the rehabilitation by the gastroenterologist at the outpatient stage.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Andriushchenko DV. Hostryi pankreatyt yak multydystsyplinarna problema nevidkladnoi abdominalnoi khirurhii. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Medytsyna. 2014, 2(50):26 -30.

Banks PA, Bollen ThL, Dervenis Ch, Gooszen HG, Johnson CD, Sarr MG, Tsiotos GG, Vege SSw. Acute Pancreatitis Classification Working Classification of acute pancreatitis—2012: revision of the Atlanta classification and definitions by international consensus. 2013, 62:102-111.

Bektas M, Krishna SG, Ross WA, Weston B, Katz MH, Fleming JB, Lee JH, Bhutani MS. Prevalence of extra-pancreatic cysts in patients with cystic pancreatic lesions detected by endoscopic ultrasound. Endoscopic Ultrasound. 2015,4(3):219-224. https://doi.org/10.4103/2303-9027.163001

Bidiuk DM, Furtak AI. Kliniko-epidemiolohichni kharakterystyky piznikh uskladnen hostroho pankreatytu. Pratsi NTSh. Med. 2015, 43(27):94-100.

Bidiuk DM, Furtak AI, Mykush AM. Rare combinations of late complications of acute pancreatitis with other diseases. GalicianMed. 2016, 23(3). http://ojs.ifnmu.edu.ua/index.php/gmj/article/view/564/538

Bradley III. Edward L. The Natural and Unnatural History of Pancreatic Fluid Collections Associated with Acute Pancreatitis. Dig Dis Sci. 2014,59(5):908-910. https://doi.org/10.1007/s10620-013-3012-3

Dmitrieva TV. Metodicheskie osnovy ehkspertizy stojkoj utraty trudosposobnosti pri hronicheskom pankreatite. Nauchnye vedomosti Belgorodskogo gosudarstvennogo universiteta. Medicina. Farmaciya. 2010, 9(4):76-80.

Dronov OІ, Kryuchina ЄA, Dobush RD, Gorlach AІ. Klasifіkacіya, dіagnostika ta lіkuvannya postpankreatorezekcіjogo sindromu. Vestnik kluba pankreatologov. 2011, 3:46–48.

Eliason K, Adler DG. Endoscopic ultrasound-guided transmural drainage of infected pancreatic necrosis developing 2 years after acute pancreatitis. Endoscopic Ultrasound. 2015, 4(3):260-265. https://doi.org/10.4103/2303-9027.163020

Filippov YuO, Skyrda IYu. Epidemiolohichni osoblyvosti khvorob orhaniv travlennia ta hastroenterolohichna sluzhba v Ukraini: zdobutky, problemy ta shliakhy vyrishennia. Hastroenterolohiia. 2005, 36:9-17.

Götzinger P. Management der akutenPankreatitis. Gastroenterol Hepatol Erkr. 2010. 8(1):14-18.

Klinicheskie rekomendacii po diagnostike i lecheniyu hronicheskogo pankreatita. Moskava. 2013:28.

Konovalov YeP, Terletskyi VM, Roshchin HH, ta in. Standarty diahnostyky ta likuvannia hostroho pankreatytu. Metodychni rekomendatsii. MOZ Ukrainy, Ukrainskyi naukovo-praktychnyi tsentr ekstreno yimedychnoi dopomohy ta medytsyny katastrof. Kyivskyi tsentr khirurhii pechinky, zhovchnykh shliakhiv ta pidshlunkovoi zalozy. Kyivska miska klinichna likarnia shvydkoi medychnoi dopomohy. Kyiv. 2004:

Kopchak VM, Khomiak IV, Shevchenko VM ta in. Alhorytm khirurhichnoho likuvannia hostroho pankreatytu. Klinichna khirurhiia. 2014, 9(2):21-24.

Kryvoruchko IA, Kopchak VM, Usenko OYu. Klasyfikatsiia hostroho pankreatytu: perehliad internatsionalnym konsensusom u 2012 r., klasyfikatsii, pryiniatoi v Atlanti. Klinichna khirurhiia. 2014, 9:19-24.

Mei Lan Cui, Kook Hyun Kim, Ho Gak Kim, Jimin Han, Hyunsoo Kim, Kwang Bum Cho, Min Kyu Jung, Chang Min Cho, Tae Nyeun KimIncidence. Risk Factors and Clinical Course of Pancreatic Fluid Collections in Acute Pancreatitis. Dig Dis Sci. 2013, 59(5):1055-1062.

Mishalov VN, Markulan LYu, Matvieiev RM. Rezultaty likuvannia patsiientiv z hostrym pankreatytom. Khirurhiia Ukrainy. 2015, 1:84-89.

Patil PV, Khalil A, Thaha Splenic Parenchymal Complications in Pancreatitis. Pancr. 2011, 12(3):287-291.

Selivestrov PA, Semenchenko VV, Bizenkov AV. Kompleksnaya reabilitaciya bol’nyh destruktivnym pankreatitom na avmbulatorno-poliklinicheskom ehtape. Fundamental’nye issledovaniya. 2007, 12(2):416-417.

Tenner S, Baillie J, DeWitt J, Swaroop Vege S. Management of Acute Pancreatitis. The American journal of gastroenterology. 2013, 108(9):1400-1415. https://doi.org/10.1038/ajg.2013.218

Trivedi H, Shuja A, Shah BB. Intrasplenic Pancreatic Pseudocyst: A Rare Complication of Acute Pancreatitis. ACG Case Rep journal. 2015, 2(4):202-203. https://doi.org/10.14309/crj.2015.57

Tsai Sh, Yabar C, Chan Je, Ortiz Jo, Joshi ART. Superior mesenteric vein aneurysm associated with necrotizing pancreatitis. Am Surgeon. 2014, 80(12):348-349.

Upchurch E. Local complications of acute pancreatitis. Br J Hosp Med (Lond). 2014. 75(12):698-702. https://doi.org/10.12968/hmed.2014.75.12.698


Abstract views: 246
PDF Downloads: 113 PDF Downloads: 0
Published
2018-12-28
How to Cite
1.
Bidiuk D, Vdovychenko V, Furtak A. EXPERIENCE IN MONITORING PATIENTS WITH LATE COMPLICATIONS OF ACUTE PANCREATITIS FROM THE VIEWPOINT OF THE SURGEON AND GASTROENTEROLOGIST. Proc Shevchenko Sci Soc Med Sci [Internet]. 2018Dec.28 [cited 2023Mar.25];54(2):78-4. Available from: https://mspsss.org.ua/index.php/journal/article/view/161