«MULTIFUNCTIONAL NANOMATERIALS FOR BIOLOGY AND MEDICINE: MOLECULAR DESIGN, SYNTHESIS AND APPLICATION» / EDITED BY R.S. STOIKA, CORRESPONDING MEMBER OF NAS OF UKRAINE

  • Natalia Volodko професор, д.м.н., член НТШ

Abstract

«MULTIFUNCTIONAL NANOMATERIALS FOR BIOLOGY AND MEDICINE: MOLECULAR DESIGN, SYNTHESIS AND APPLICATION» / EDITED BY R.S. STOIKA, CORRESPONDING MEMBER OF NAS OF UKRAINE

Використання наноматеріалів для медицини і біотехнології з кожним роком стає все більш актуальним. Це пов’язане із низь- кою адресністю дії традиційних лікарських препаратів, що при- зводить до негативних побічних ефектів їхньої дії, а також зі швидким розвитком резистентності клітин лікованого організму для застосованих ліків, що призводить до зниження ефектив- ності їхньої дії. Різні наноплатформи для доставки ліків та інших біологічно активних речовин, наприклад, нуклеїнових кислот, покликані вирішити зазначені проблеми, причому саме багато- функціональність цих платформ є тут центральним аспектом. У рецензованій монографії зроблено узагальнення сучасного стану створення і використання багатофункціональних наноматеріалів для біології і медицини, а також проаналізовано головні досягнен- ня вчених України, що працюють у цьому напрямку досліджень. Структура монографії побудована за прийнятим зараз викладом матеріалів, коли окремі глави пишуться спеціалістами, які є визна- ними лідерами у розробці тієї чи іншої наукової проблеми.

Downloads

Download data is not yet available.

Abstract views: 60
PDF Downloads: 126
Published
2017-12-29
How to Cite
1.
Volodko N. «MULTIFUNCTIONAL NANOMATERIALS FOR BIOLOGY AND MEDICINE: MOLECULAR DESIGN, SYNTHESIS AND APPLICATION» / EDITED BY R.S. STOIKA, CORRESPONDING MEMBER OF NAS OF UKRAINE. Proc Shevchenko Sci Soc Med Sci [Internet]. 2017Dec.29 [cited 2022Jul.2];50(2):131-2. Available from: https://mspsss.org.ua/index.php/journal/article/view/119