THE IDEA OF MAINTAINING AND IMPROVING THE HEALTH OF OUR NATION IS PROFESSOR IRYNA DATSENKO’S LIFE MOTTO

  • V. Fedorenko Danylo Halytski Lviv National Medical University, Lviv, Ukraine
Keywords: preventive medicine, hygiene, history of medicine, Taras Shevchenko Scientific Society, Lviv National Medical University, Iryna Datsenko

Abstract

І. I. Datsenko  (1925 -2006) is a full-fledged member of Taras Shevchenko Scientific Society, a famous representative of Lviv scientific hygienic school and environmentalist, a talented teacher, active figure in the public life and organizational activities in Ukraine.  For many years – from curious student, graduate doctor and postgraduate student to the Head of the Department of General Hygiene and Ecology of Lviv Danylo Halytsky National University, academician of the Academy of Sciences of the Higher School of Ukraine, merited member of the Ukrainian Medical Society, member of New York Academy of Sciences, Doctor of Medical Sciences, Professor, author of relevant, interesting scientific works, monographs, textbooks, and manuals for students – Iryna  Datesenko selflessly and persistently worked her way to preserving and the health of the Ukrainian nation and  train highly professional medical specialists. At the department, she initiated the creation of the first maps of pollution in various city districts, noise maps, maps of population morbidity. She is the author of about 400 scientific works dedicated to theoretical and practical issues of general hygiene. On March 28, 2019, Lviv Scientific and Research Institute of Hygiene and Epidemiology at Lviv Danylo Halytsky National Medical University celebrated the solemn opening of a memorial room of Professor Iryna Datsenko. The newly created exposition lets us review laboratory devices, measuring equipment, mockups used to teach the students of that time, historical documents related to the scientific creative heritage of Professor Datsenko, her works. The collection of photos are a real decoration of this exhibition. All of this combined together helps us visualize the milestones of the development of preventive medicine in Lviv Region and Prykarpattia.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Гігієнічні проблеми сучасного суспільства. Збірник праць до 100-річчя кафедри загальної гігієни Львівського державного університету імені Данила Галицького. Львів, 1999 4-22.

До 80-ліття від дня народження Ірини Даценко. Лікарський збірник. Нова серія. Львів;Чикаго. 2005. Т. 14. 338 с.

Зіменковський Б. С., Гжегоцький М. Р., Луцик О. Д. Професори Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 1784-2009. Львів : Наутілус, 2009. 472 с

Зіменковський Б. С. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. Історичне ювілейне видання / за ред. Б. С. Зіменковського. Львів : ТОВ «Видавничий центр Логос України», 2014. 296 с.

Зіменковський. Б. С., Гжегоцький М. Р, Федоренко В. І., Пластунов Б. А. Історія розвитку та здобутки Львівської наукової гігієнічної школи. Гігієнічна наука та практика: сучасні реалії : матер. XV з’їзду гігієністів України (м. Львів, 20-21 вересня 2012 р.). Львів, 2012, 10-14.

Зіменковський. Б. С., Гжегоцький М. Р, Федоренко В. І., Пластунов Б.А. Львівська наукова гігієнічна школа: історія розвитку та здобутки. Довкілля та здоров’я, 2013. 468-74.

Пластунов Б.А. Життєвий і творчий шлях професорів В.З.Мартинюка і І.І.Даценко – дороговказ молодим викладачам і студентам. Актуальні проблеми профілактичної медицини. Збірник наукових праць. Присвячений 90-річчю від дня народження доктора медичних наук, професора Даценко Ірини Іванівни. Львів, 2016, Випуск 12, 7-14. http://appm.meduniv.lviv.ua/images/pdf/zbirka_2016_12.pdf

Федоренко В. І. Основні напрямки і результати наукових досліджень кафедри загальної гігієни з екологією Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького до 110-ї річниці заснування кафедри. Гігієна населених місць. 2009. Вип. 54. 3-10.

Федоренко В. І., Панишко Ю.М. Ірина Іванівна Даценко До 90-річчя від дня народження. Феномен людини. Здоровий спосіб життя. 2015. Вип. 35 (101), 54-56.

Федоренко В. І., Кіцула Л. М. Кафедра загальної гігієни з екологією Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: від становлення до сьогодення. Довкілля та здоров’я. 2015. 5. 59-64.

Федоренко В. І., Кіцула Л. М. Історичні віхи зародження і розвитку медико-санітарної справи у Львові та створення і напрями наукової діяльності кафедри загальної гігієни з екологією Львівського Національного медичного університету імені Данила Галицького. Історія медичної науки, практики та освіти ( матеріали науково-практичної конференції) 26-27 квітня 2018 р., Київ, 2018. 376-386.

Пундій Павло. Людина великої душі і щирого серця (до 80-річчя від дня народження Ірини Даценко) / П. Пундій. С .62-64.

Даценко І. І. Наукова діяльність професора Маріяна Панчишина / І. І. Даценко. С .129-136.

Даценко І. І. Наукова і лікувальна діяльність доктора Юрія Липи / І. І. Даценко. С .136-149.

Даценко І. Професор Василь Плющ – видатний історіограф медицини в Україні / І. Даценко. С .150-179

Даценко, І. І. З турботою про людину [Кафедрі загальної гігієни - 85 років] / І. І. Даценко. С .237-239

Datsenko, I. I. Radiation hygiene consequences of the accident on the accident on the Chornobil AES / I. I. Datsenko, R. D. Gabovych. С .218-228

Освітня та наукова діяльність професора Даценко І. І. [Електронний ресурс] / Б. П. Кузьмінов // Актуальні проблеми профілактичної медицини : збірник наукових праць. Львів, 2015. Вип. 12: Присвячується 90 річчю від дня народження доктора медичних наук, професора Даценко Ірини Іванівни. С. 4-6. Режим доступу: http://www.meduniv.lviv.ua/files/pidrozd/laboratory/Zbirka_2015_3.pdf

Українсько-латинсько-анґлійський медичний енциклопедичний словник у чотирьох томах. Том 4: Т-Я [Текст] / уклад.: Л. Петрух, І. Головко ; підгот.: О. М. Созанський, О. Я. Томашевська, М. А. Нетлюх, Л. Р. Матешук-Вацеба, А. А. Цегельський, А. Ю. Рудницька, М. З. Джура, Л. О. Червінська, І. М. Павловська, Й. І. Канюк, Ю. Д. Свистун, Я. Й. Лопушанський, В. Б. Чума, О. Я. Томашевська, І. І. Даценко, В. І. Федоренко, Я. Г. Борис, І. Я. Голос, А. Й. Согомонян, О. Д. Луцик, М. Й. Врублевська, Р.-Ю. Т. Перхач . Київ : Медицина, 2016. 600 с. -Б. ц.

Даценко, Ірина Іванівна. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології : навчальний посібник для медичних вузів / Ірина Іванівна Даценко, Рафаил Давидович Габович . Київ : Здоров’я, 1999 . –692 с. : іл. На укр. яз. ISBN 5-311-00936-5 .

Даценко І. І. Основи загальної і тропічної гігієни : підручник для студ. вищ. мед. навч. закладів / І. І. Даценко, Р. Д. Габович. Київ : Здоров’я, 1995. 424 с.

Сучасні проблеми гігієни навколишнього середовища / І. І. Даценко, О. Б. Денисюк, С. Л. Долошицький [та ін.] ; Наук. т-во ім. Шевченка у Львові, Львів. держ. мед. ун-т. Львів, 1997. 136 с.

Даценко І. І. Гігієна дітей і підлітків : підручник / І. І. Даценко, М. Б. Шегедин, Ю. І. Шашков. Київ : Медицина, 2006. 303 с. : табл., мал., схеми. http://medlib.lviv.pro/iryna-ivanivna-datsenko-naukovist-patriotyzm-ta-vysoka-duhovnist-do-90-richchya-vid-dnya-narodzhennya-kataloh-knyzhkovoji-vystavky


Abstract views: 192
PDF Downloads: 145 PDF Downloads: 0
Published
2019-06-24
How to Cite
1.
Fedorenko V. THE IDEA OF MAINTAINING AND IMPROVING THE HEALTH OF OUR NATION IS PROFESSOR IRYNA DATSENKO’S LIFE MOTTO. Proc Shevchenko Sci Soc Med Sci [Internet]. 2019Jun.24 [cited 2022Dec.2];55(1):164-72. Available from: https://mspsss.org.ua/index.php/journal/article/view/10