image

Рецензії на видання Book review

image

Внутрішні Хвороби. Підручник заснований на принципах доказової медицини


Практична Медицина, Краків, Польща, 2018, -1632 с.

ISBN-978-83-7430-567-9


Головний редактор – Адріана Яремчук-Качмарчик Керівник проекту – Александра Кубєц


Підручник з внутрішніх хвороб, який видається з 2005 року, являється оригінальним продуктом Польського інституту доказової медицини та видавництва Медицина Практична (Medycyna Praktyczna). Переклад з польського видання Ін- терни Щеклікa (Interna Szczeklika) віддзеркалює актуаль- ний стан знань і базується головним чином на найновіших рекомендаціях клінічної практики, які опрацьовуються ав- торитетними міжнародними і державними науковими това- риствами та Всесвітньою організацією охорони здоров’я.


Назва підручника увіковічує померлого у 2012 році першо- го головного редактора — проф. Анджея Щеклика, одного з найвидатніших польських лікарів і науковців світової слави.


Унікальні характеристики підручника «Інтерна Щекліка»:

(evidence based medicine — EBM)


Доступ до інтернет-версії підручника (empendium.com/ua/) надається безкоштовно.


Завадка Олександр,

доцент к.м.н. кафедри ортопедичної стоматології ЛНМУ ім. Данила Галицького, директор Видавництва «НАУТІЛУС»