АКТУАЛЬНО CURRENT NEWS


image


Праці НТШ Медичні науки

2019, Том 55, № 1

image

ISSN 1563-3950 www.mspsss.org.ua


image

DOI: 10.25040/ntsh2019.01.13


Для листування:

м. Львів, вул. Пекарська, 69, 79010

Е-пошта: margarytka@gmail.com


Стаття надійшла: 15.03.2019 Прийнята до друку: 17.04.2019 Опублікована онлайн: 26.06.2019

image

© Оксана Стадник, 2019


ORCID IDs

Oksana Stadnyk

https://orcid.org/0000-0003-4789-1675

Конфлікт інтересів: Автор декларує від- сутність конфлікту інтересів.

Proc Shevchenko Sci Soc Med Sci

2019, Vol. 55, 1

www.mspsss.org.ua ISSN 1563-3950


УДК 616(092)

Юліуш Кароль Марішлер (1869-1931) – науковець, педагог, клініцист (до 150-річчя з дня народження)

Оксана Стадник

Львівська обласна клінічна лікарня, м. Львів, Україна

Вступ. Ім’я Юліуш Кароль Марішлер (Juliusz Karol Marischler) (1869-1931) мало згадують історики медицини. Проте наукова спадщина цього талановитого лікаря вражає: його дослідження були актуальними, аналітичні висновки – простими для розуміння, рекомендації – легкі у практичному застосуванні. До кола його зацікавлень входили різні питання внутрішніх хвороб, а ґрунтовний підхід, бачення перспективи та вміння знайти нестандартні рішення свідчили про непере- січний інтелект цієї людини.


Мета – розповісти про життєвий шлях Ю. Марішлера, його науково-дослідницьку роботу, громадянську активність, співпрацю з колегами.


Матеріали та методи. Опрацьовано періодичні медичні видання за 1898-1932 роки: прото- коли наукових засідань Львівського лікарського товариства, друковані праці, звіти про діяль- ність медичних установ. Як додатковий матеріал використано вибрані статті з історії медицини, інформаційний пошук у Google Scholar, літературно-історичні джерела з пов’язаних питань.


Результати. Юліуш Марішлер (Juliusz Marischler) народився у Львові 16 листопада 1869 року. У 1894Періодичні видання

 1. Lwówski Tygodnik Lekarski – 1907-1911.

 2. Polska Gazeta Lekarska – 1922-1932.

 3. Przegląd Lekarski – 1898-1921.

Література


image

30 На Валовій і на Коперника нові будинки було збудовано у 1909-1910 рр. і в такому вигляді збереглись до цього часу.

image


Вибрані статті, джерела до історії медицини

 1. Chołodecki J. B. Księga pamiątkowa półwiekowego jubileuszu Gimnazyum im. Franciszka Józefa I. We Lwowie. Lwów: 1909. S. 292.

 2. Marischler J. Nowe kierunki badania moczu u chorych z zapaleniem nerek. Lwówski Tygodnik Lekarski.1907.13:147-9.

 3. Marischler J. O urochromie ze stanowiska klinicznego. Lwówski Tygodnik Lekarski. 1909.

 4. Marischler J. O wpływie produktów drobnoustrojów kałowych I wyciągów kałowych na narząd krążenia. Polskie Archiwum nauk biologicznych I lekarskich. 1902. I(II).

 5. Marischler J. Stosunek gruџlicy do choroby Werlhoffa i skazy krwotocznej. Lwówski Tygodnik Lekarski.

  - 1909.11.

 6. Marischler J., Ozarkiewicz E. Stoffwechsel bei abnehmendem und zunehmendem Ascites Archiv für Verdauungskrankheiten. 1899.5:222–237.

 7. Marischler J., Pańczyszyn M. Wpływ diety na jakość wydzielanego soku żołądkowego w stanach chorobowych i na wydzielanie chloru w moczu. Przegląd Lekarski. 1911. 18:275.

 8. Pamętnik, wydany na jub. Prof. Ed. Korczyńskiego. Przegląd Lekarski. 1900. 35:526.

 9. Redzik A. Academia Militans. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Kraków:Wysoki Zamek:2017. 1312 S.

 10. Rencki R. Telephonendoskop w propedeutyce chorób wewnętrznych Warszawskie Czasopismo Lekarskie.1931. 8(32):758.

 11. Skład Uniwersytetu i program wykładów w letniem półroczu 1897-1898. C.K Uniwersytet imienia Cesarza Franciszka I we Lwowie. Lwów: 1897:26.

 12. Skład Uniwersytetu i program wykładów w letniem półroczu 1899-1900. C.K. Uniwersytet imienia Cesarza Franciszka I we Lwowie. Lwów: 1899:45.

 13. Skład Uniwersytetu i program wykładu w półroczu letniem 1901-1902. C.K Uniwersytet imienia Cesarza Franciszka I we Lwowie. Lwów: 1901:16.

 14. Skład Uniwersytetu i program wykładów w półroczu letniem 1904-1905. C.K Uniwersytet imienia Cesarza Franciszka I we Lwowie. Lwów: 1904:52.

 15. Skład Uniwersytetu Jana Kazimierza w latach akademickich 1928-1929, 1929-1930. Lwów: 1928:20.

 16. Soszański H. Prof. Dr. Juliusz Marischler. Polska Gazeta Lekarska. 1931.52:1005-6.

 17. Wiczkowski J. Lwów jego rozwój i stan kulturalny oraz przewodnik po mieście. Wydanie z okazji X Zjazdu lekarzy i przyrodników we Lwowie w 1907 r. Lwów. 1907. S. 674.

 18. Wojtkiewicz-Rok W. Lata chwały i dni grozy. Studia nad dziejami Wydziału Lekarskiego Unіwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Toruń–Wrocław: Wyd. A. Marszałek;2012. S.146,152.

 19. Zayachkivska O. Yevhen Ozarkevych: pamiat maibutnoho. Lviv epokhy Yevhena Ozarkevycha. Za redak- tsiieiu prof. O. Zayachkivska. Lviv. 2018.91:16.

 20. Zimenkovskyi B., Hzhehotskyi M., Lutsyk O. Profesory Lvivskoho natsionalnoho medychnoho uni- versytetu imeni Danyla Halytskoho 1784–2006. Lviv: Vydavnychyi Dim Nautilus. 2009. 390 s.

 21. Ozarkevych Ye., Marishlier Yu. Doslidy nad pereminoiu materii (metabolizmom) pry zmenshenni abo zbilshenni cherevnoho nabriaku (pry astsytakh) Likarskyi visnyk. - 1899. - T.V/I. - S.1-15.

 22. Stadnyk O. Yevhen Ozarkevych – chlen hromadianskoho suspilstva. Lviv epokhy Yevhena Ozarkevycha. Za redaktsiieiu prof. O.Zayachkivska. Lviv. 2018.91:102.

 23. Stadnyk O. Likarski tovarystva u Lvovi do 1939 r. Lviv: Avers. 2017. 160 s.